Interests

VN

avatar

Thái Lâm Toàn

2
3.3
0
 • Là Trợ lý Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
 • Viện trưởng Viện Đào tạo & Hướng nghiệp Nguyễn Tất Thành.
 • Phó Giám Đốc PGD Agirbank Phú Mỹ Hưng.
 • Chủ tịch HĐQT Viện MeKong.
 • Sáng lập viên, thành viên HĐQT, Cố vấn giáo dục & đào tạo Trường Cao đẳng Ladec Thủ Đức.
 • Thành viên HĐQT và Trưởng Khoa Khoa Quan hệ Quốc tế Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài gòn (SAIMETE).
 • Trưởng phòng Dịch vụ & Marketing Agribank Phú Mỹ Hưng.
 • Giảng viên kiêm chức Trường Đào tạo Cán Bộ Agribank.
 • Giám đốc chi nhánh Viettel Long An.
 • Sáng lập và chủ tịch HĐQT của các công ty: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương Mại MeKong, Công ty Tái Bảo hiểm Đại Dương Xanh, Công ty CP tư vấn giải pháp công nghệ MeKong Delta, Công ty OpenLink,....
Thái Lâm Toàn
Courses: 2
Rating: 3.3
Followers: 0

Thái Lâm Toàn

About
 • Là Trợ lý Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
 • Viện trưởng Viện Đào tạo & Hướng nghiệp Nguyễn Tất Thành.
 • Phó Giám Đốc PGD Agirbank Phú Mỹ Hưng.
 • Chủ tịch HĐQT Viện MeKong.
 • Sáng lập viên, thành viên HĐQT, Cố vấn giáo dục & đào tạo Trường Cao đẳng Ladec Thủ Đức.
 • Thành viên HĐQT và Trưởng Khoa Khoa Quan hệ Quốc tế Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài gòn (SAIMETE).
 • Trưởng phòng Dịch vụ & Marketing Agribank Phú Mỹ Hưng.
 • Giảng viên kiêm chức Trường Đào tạo Cán Bộ Agribank.
 • Giám đốc chi nhánh Viettel Long An.
 • Sáng lập và chủ tịch HĐQT của các công ty: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương Mại MeKong, Công ty Tái Bảo hiểm Đại Dương Xanh, Công ty CP tư vấn giải pháp công nghệ MeKong Delta, Công ty OpenLink,....
Top Courses
Loading...
Loading...