Danh mục
0
0
Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Quá trình học tập: Bắt đầu học tiếng Trung từ năm 1998, năm 2000 - 2004 sang Trung Quốc du học tại Trường Đại học sư phạm Quảng Tây với chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực. Học vị Thạc sĩ.
  • Quá trình làm việc:
  • + 15 năm kinh nghiệm chuyên viên biên phiên dịch cho các doanh nghiệp.

Tất cả khoá học