Interests

VN

avatar

Thạc sĩ Johnny Thông

0
0
4
 • Chuyên gia Marketing - Thạc sĩ Johnny Thông
 • Sống và học tập bên Mỹ, tác giả Thạc sĩ Johnny Thông luôn dành thời gian và tâm huyết với ngành social media marketing. Hiện nay, anh đang tiếp tục sở hữu các khóa học về marketing, với mong muốn có thể định hướng cho những người đam mê học hỏi và khao khát trở thành một chủ doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh online từ khi còn trẻ.
 • Quá trình công tác:
 • Giảng viên đào tạo cho các học viên công ty: Uniliver, Coop Mart, Nitifood, Sài Gòn Tourist, Masan food, LG, Vật Giá, HSBC, PetroVietnam, Sacombank, CMC, Nokia,..
 • Chủ Tịch Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Quản Lý Bất Động Sản JT7 ( Đầu Tư Theo Phong Cách Robert kiyosaki)
 • Tư vấn chiến lược của http://www.bobbybrewers.com/ Việt Nam
 • CEO của http://www.johnnythong.info/
Thạc sĩ Johnny Thông
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 4

Thạc sĩ Johnny Thông

About
 • Chuyên gia Marketing - Thạc sĩ Johnny Thông
 • Sống và học tập bên Mỹ, tác giả Thạc sĩ Johnny Thông luôn dành thời gian và tâm huyết với ngành social media marketing. Hiện nay, anh đang tiếp tục sở hữu các khóa học về marketing, với mong muốn có thể định hướng cho những người đam mê học hỏi và khao khát trở thành một chủ doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh online từ khi còn trẻ.
 • Quá trình công tác:
 • Giảng viên đào tạo cho các học viên công ty: Uniliver, Coop Mart, Nitifood, Sài Gòn Tourist, Masan food, LG, Vật Giá, HSBC, PetroVietnam, Sacombank, CMC, Nokia,..
 • Chủ Tịch Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Quản Lý Bất Động Sản JT7 ( Đầu Tư Theo Phong Cách Robert kiyosaki)
 • Tư vấn chiến lược của http://www.bobbybrewers.com/ Việt Nam
 • CEO của http://www.johnnythong.info/
Top Courses

No Related Course