Danh mục
0
0
Thạc Bình Cường
Học viên: 7
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Thầy Th.S Thạc Bình Cường giảng viên khoa CNTT trường ĐH Bách khoa Hà Nội, giảng viên chương trình Kỹ sư tin học ứng dụng (IT) của Topica.
  • Ông là tác giả của rất nhiều giáo trình chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, được sử dụng trong giảng dạy bộ môn công nghệ thông tin của các trường đại học trên cả nước. Một số sách ông đã xuất bản như: Lập trình Web và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2008. Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm, Nhà Xuất bản ĐHBK năm 2011 Tin học văn Phòng, NXB Giáo dục, 2007 Ngôn ngữ lập trình PASCAL, NXB Giáo dục, 2006 Quản trị dự án phần mềm, NXB KHKT, 2005, Phân tích và thiết kế HTTT, cách tiêp cận hiện đại , NXB ĐH Sư phạm, năm 2002 Phân tích và thiết kế hệ thống thống tin, NXB Khoa học kỹ thuật , năm 1999 Nhập môn Công nghệ phần mềm, NXB giáo dục.
  • Ngoài lĩnh vực công nghệ thông tin, ông còn là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực kỹ năng mềm: Giao tiếp, lãnh đạo, đàm phán, Tiếng Anh chuyên ngành CNTT, NXB KHKT

Tất cả khoá học