Interests

VN

avatar

Th.S Nguyễn Tấn Trung

11
3.5
2
 • Thạc sĩ kinh tế.
 • Giảng viên tại trường Đại Học Hutech TP.HCM.
 • Giảng viên Marketing tại trường Trung Cấp Nghề Quang Trung.
 • Giảng viên Showmanship tại trường Trung Cấp Việt Úc.
 • Giảng viên Showmanship tại trường Trung Cấp Khôi Việt.
 • Giảng viên trường Đại Học Văn Hiến.
 • Chuyên gia tư vấn set up quán cà phê, beer club, nhà hàng, bar club.
 • Giám đốc công ty TNHH Đào Tạo Dịch Vụ Âu Việt.
 • Thành viên Hội Ảo Thuật Thế Giới.
 • Tổng quản lý Phi Ưng Club hiện nay.
 • 15 năm kinh nghiệm trong pha chế các loại thức uống.
 • Trưởng khoa quản lý nhà hàng khách sạn, tại Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Và Quản Trị Kinh Doanh.
Th.S Nguyễn Tấn Trung
Courses: 11
Rating: 3.5
Followers: 2

Th.S Nguyễn Tấn Trung

About
 • Thạc sĩ kinh tế.
 • Giảng viên tại trường Đại Học Hutech TP.HCM.
 • Giảng viên Marketing tại trường Trung Cấp Nghề Quang Trung.
 • Giảng viên Showmanship tại trường Trung Cấp Việt Úc.
 • Giảng viên Showmanship tại trường Trung Cấp Khôi Việt.
 • Giảng viên trường Đại Học Văn Hiến.
 • Chuyên gia tư vấn set up quán cà phê, beer club, nhà hàng, bar club.
 • Giám đốc công ty TNHH Đào Tạo Dịch Vụ Âu Việt.
 • Thành viên Hội Ảo Thuật Thế Giới.
 • Tổng quản lý Phi Ưng Club hiện nay.
 • 15 năm kinh nghiệm trong pha chế các loại thức uống.
 • Trưởng khoa quản lý nhà hàng khách sạn, tại Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Và Quản Trị Kinh Doanh.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...