Interests

VN

avatar

Tạ Đức Hải

1
4.8
0
  • Hiện đang công tác giảng dạy tại Học viện KTQS
  • Founder của website: matlabthayhai.info
  • Kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc và ứng dụng phần mềm Matlab
  • Có hơn 40 video hướng dẫn lập trình được sự ủng hộ của hàng nghìn người xem
  • Chủ nhân của 05 khóa học online trực tiếp hỗ trợ các bạn học viên tại Việt Nam cũng như đang học tập tại nước ngoài
Tạ Đức Hải
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 0

Tạ Đức Hải

About
  • Hiện đang công tác giảng dạy tại Học viện KTQS
  • Founder của website: matlabthayhai.info
  • Kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc và ứng dụng phần mềm Matlab
  • Có hơn 40 video hướng dẫn lập trình được sự ủng hộ của hàng nghìn người xem
  • Chủ nhân của 05 khóa học online trực tiếp hỗ trợ các bạn học viên tại Việt Nam cũng như đang học tập tại nước ngoài
Top Courses

No Related Course