Danh mục
0
0
Tạ Đức Hải
Học viên: 11
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Hiện đang công tác giảng dạy tại Học viện KTQS
  • Founder của website: matlabthayhai.info
  • Kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc và ứng dụng phần mềm Matlab

Tất cả khoá học