Interests

VN

avatar

Ruby Thảo Trần (Trần Thị Ngọc Thảo)

1
3.9
5
  • CEO of KungFu English-Ruby's House.
  • Tốt nghiệp thạc sỹ lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh trường đại học Southern Queensland-Australia (Master degree in TESOL).
  • Sỡ hữu bằng TESOL về phương pháp giảng dạy tiếng Anh.
  • Hiện tại, đã và đang có hơn 5000 sinh viên đăng ký và tham gia học tại KungFu English-Ruby's House.
  • Hơn 7 năm kinh nghiêm chuyên dạy Anh Văn Giao Tiếp và TOEIC cho người đi làm và sinh viên
Ruby Thảo Trần (Trần Thị Ngọc Thảo)
Courses: 1
Rating: 3.9
Followers: 5

Ruby Thảo Trần (Trần Thị Ngọc Thảo)

About
  • CEO of KungFu English-Ruby's House.
  • Tốt nghiệp thạc sỹ lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh trường đại học Southern Queensland-Australia (Master degree in TESOL).
  • Sỡ hữu bằng TESOL về phương pháp giảng dạy tiếng Anh.
  • Hiện tại, đã và đang có hơn 5000 sinh viên đăng ký và tham gia học tại KungFu English-Ruby's House.
  • Hơn 7 năm kinh nghiêm chuyên dạy Anh Văn Giao Tiếp và TOEIC cho người đi làm và sinh viên
Top Courses
Loading...