Danh mục
0
0
Robot Academy
Học viên: 628
Khóa học: 9

Kinh nghiệm

  • Robot Academy là một dự án hợp tác của giáo sư Peter Corke và QUT eLearning Services.
  • Tất cả các khóa học đều miễn phí, học viên có thể truy cập học bất cứ thời gian nào. Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.
  • Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan