Danh mục
0
0
Quốc Việt Lại
Học viên: 0
Khóa học: 29880

Kinh nghiệm

  • Người sáng lập ra hệ thống đầu tư VBAM8.
  • Top chuyên viên tư vấn xuất sắc nhất thị trường Phái sinh năm 2018 tại SSI - Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam.
  • 5 năm làm việc trên thị trường chứng khoán.

Tất cả khoá học