Danh mục
0
0
Phượng Nguyễn
Học viên: 3
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
  • Thạc sỹ quản trị Kinh doanh Đại học Gloucestershire (Anh quốc).
  • Cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại Thương.

Tất cả khoá học