Interests

VN

avatar

Phượng Nguyễn

1
3.5
0
 • Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • Thạc sỹ quản trị Kinh doanh Đại học Gloucestershire (Anh quốc).
 • Cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại Thương.
 • Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học Ngoại Thương.
 • Giải nhất "Bản lĩnh nhật ngữ" - Đại học ngoại thương 2011.
 • Giải nhì "Hùng biện tiếng Anh" thành phố Hồ Chí Minh 2011.
 • Giải nhất biện luận "Kỹ năng sống".
 • Là chuyên gia tư vấn về hướng nghiệp và kỹ năng cho đối tượng học sinh, sinh viên.
 • Viện trưởng Viện Giáo dục Quốc tế.
 • Giảng viên Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.
 • Quản dự án đào tạo trực tuyến về kỹ năng cho thị trường Nhật Bản.
 • Thành viên Ban quản lý Học viện Quốc tế Anh.
 • Giám đốc trung tâm - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica.
Phượng Nguyễn
Courses: 1
Rating: 3.5
Followers: 0

Phượng Nguyễn

About
 • Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • Thạc sỹ quản trị Kinh doanh Đại học Gloucestershire (Anh quốc).
 • Cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại Thương.
 • Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học Ngoại Thương.
 • Giải nhất "Bản lĩnh nhật ngữ" - Đại học ngoại thương 2011.
 • Giải nhì "Hùng biện tiếng Anh" thành phố Hồ Chí Minh 2011.
 • Giải nhất biện luận "Kỹ năng sống".
 • Là chuyên gia tư vấn về hướng nghiệp và kỹ năng cho đối tượng học sinh, sinh viên.
 • Viện trưởng Viện Giáo dục Quốc tế.
 • Giảng viên Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.
 • Quản dự án đào tạo trực tuyến về kỹ năng cho thị trường Nhật Bản.
 • Thành viên Ban quản lý Học viện Quốc tế Anh.
 • Giám đốc trung tâm - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica.
Top Courses
Loading...