Interests

VN

avatar

Phùng Khánh Linh

1
0
0
  • Làm nghiên cứu mảng Content Marketing tại TNI GROUP
  • Kinh nghiệm làm Content Writer trong lĩnh vực trang sức, đá quý
  • Giảng viên tại TNI Business School
Phùng Khánh Linh
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Phùng Khánh Linh

About
  • Làm nghiên cứu mảng Content Marketing tại TNI GROUP
  • Kinh nghiệm làm Content Writer trong lĩnh vực trang sức, đá quý
  • Giảng viên tại TNI Business School
Top Courses
Loading...