Interests

VN

avatar

Phowr

0
0
0
  • 4 năm kinh nghiệm thiết kế trải nghiệm người dùng cho các công ty lớn ở Việt Nam như Vatgia, Adayroi, Momo, Lingo, Websosanh, Haravan...
  • Ban giám khảo cuộc thi Amazing UX - cuộc thi thiết kế trải nghiệm người dùng quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam
  • Speaker tại các sự kiện về UX Design tại Việt Nam như Hanoi UX AMA #1, Ecommerce Sharing Day, Amazing UX Workshop...
Phowr
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phowr

About
  • 4 năm kinh nghiệm thiết kế trải nghiệm người dùng cho các công ty lớn ở Việt Nam như Vatgia, Adayroi, Momo, Lingo, Websosanh, Haravan...
  • Ban giám khảo cuộc thi Amazing UX - cuộc thi thiết kế trải nghiệm người dùng quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam
  • Speaker tại các sự kiện về UX Design tại Việt Nam như Hanoi UX AMA #1, Ecommerce Sharing Day, Amazing UX Workshop...
Top Courses

No Related Course