Danh mục
0
0
Phí Công Huy
Học viên: 28
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Khoa Đa phương tiện, phụ trách môn học Kỹ thuật Nhiếp ảnh và Kỹ thuật Quay phim – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
  • Tham gia thỉnh giảng môn Kỹ thuật Nhiếp ảnh tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
  • Tốt nghiệp Đại học Oxford Brookes – 2007

Tất cả khoá học