Danh mục
0
0
Phan Xuân An Bình
Học viên: 4
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Ảo thuật gia với hơn 9 năm kinh nghiệm tập luyện và biểu diễn.
  • Thành viên của các cộng đồng ảo thuật lớn như IBM, IMS.
  • Đối tác của những công ty lớn về ảo thuật trên thế giới như Ellusionist, Theory11, Murphys Magic, Dan&Dave, TCC, Magic8000, 52Magic...

Tất cả khoá học