Interests

VN

avatar

Phan Văn Trường

0
0
2
 • ● Giáo sư, Doanh nhân Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và nguyên cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế.
 • ● Ông từng lãnh đạo tại các tập đoàn Alsthom Power, Alsthom Transport, Suez, Lyonnaise-BOT, Wah Seong, các tập đoàn lớn với quy mô lên đến 25,000 người.
 • ● Với những thành tích và đóng góp nổi bật, Ông được Tổng thống Pháp đã trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh năm 2007.
 • ● Chủ nhiệm Chương trình đào tạo Kỹ năng Quản trị và Lãnh đạo (Viện John Von Neumann) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 • ● Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình.
 • ● Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tân Hiệp Phát.
 • ● Tác giả 2 cuốn sách nổi tiếng: “Một đời quản trị” và “Một đời thương thuyết”.
Phan Văn Trường
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 2

Phan Văn Trường

About
 • ● Giáo sư, Doanh nhân Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và nguyên cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế.
 • ● Ông từng lãnh đạo tại các tập đoàn Alsthom Power, Alsthom Transport, Suez, Lyonnaise-BOT, Wah Seong, các tập đoàn lớn với quy mô lên đến 25,000 người.
 • ● Với những thành tích và đóng góp nổi bật, Ông được Tổng thống Pháp đã trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh năm 2007.
 • ● Chủ nhiệm Chương trình đào tạo Kỹ năng Quản trị và Lãnh đạo (Viện John Von Neumann) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 • ● Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình.
 • ● Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tân Hiệp Phát.
 • ● Tác giả 2 cuốn sách nổi tiếng: “Một đời quản trị” và “Một đời thương thuyết”.
Top Courses

No Related Course