Interests

VN

avatar

Phan Văn Luân

3
4.2
1
  • Thầy Phan Văn Luân đã từng làm việc tại FPT với vai trò technical leader, đồng thời là giảng viên đào tạo các khóa fresher của FOT.
  • Làm việc tại LINE cũng là team leader đội phát triển ứng dụng Mobile.
  • Là founder của trang web chuyên chia sẻ các kỹ năng lập trình web (website: laptrinh.io).
  • Tham gia và các dự án mã nguồn mở trên thế giới liên quan tới các nền tảng framework như Laravel, lonic, Framework, Codeconcept JS.
  • Là một blogger về kỹ thuật chia sẻ hướng dẫn một số thủ thuật lập trình trên trang blog cá nhân (website: blog.petehouston.com).
Phan Văn Luân
Courses: 3
Rating: 4.2
Followers: 1

Phan Văn Luân

About
  • Thầy Phan Văn Luân đã từng làm việc tại FPT với vai trò technical leader, đồng thời là giảng viên đào tạo các khóa fresher của FOT.
  • Làm việc tại LINE cũng là team leader đội phát triển ứng dụng Mobile.
  • Là founder của trang web chuyên chia sẻ các kỹ năng lập trình web (website: laptrinh.io).
  • Tham gia và các dự án mã nguồn mở trên thế giới liên quan tới các nền tảng framework như Laravel, lonic, Framework, Codeconcept JS.
  • Là một blogger về kỹ thuật chia sẻ hướng dẫn một số thủ thuật lập trình trên trang blog cá nhân (website: blog.petehouston.com).
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...