Danh mục
0
0
Phan Văn Luân
Học viên: 13
Khóa học: 284

Kinh nghiệm

  • Thầy Phan Văn Luân đã từng làm việc tại FPT với vai trò technical leader, đồng thời là giảng viên đào tạo các khóa fresher của FOT.
  • Làm việc tại LINE cũng là team leader đội phát triển ứng dụng Mobile.
  • Là founder của trang web chuyên chia sẻ các kỹ năng lập trình web (website: laptrinh.io).

Tất cả khoá học