Interests

VN

avatar

PHAN TRUNG HIỀN

1
2.8
0
  • ​Từ 2003 - 2015: Công tác tại BV Chợ Rẫy (Phòng Truyền thông và Hỗ trợ lâm sàng)
  • ​2009 - 2013: Tham gia các hoạt động Phẫu thuật Dị tật sọ mặt các bệnh nhi tỉnh Gia Lai
  • ​2000: Viết và xuất bản sách "Hướng dẫn sử dụng Circultmaker Design Suit", NXB TP Hồ Chí Minh
  • ​2000 - 2003: Cộng tác viết bài tạp chí: ComputerFan, Điện tử, Làm bạn với máy tính, PC World VN,...
PHAN TRUNG HIỀN
Courses: 1
Rating: 2.8
Followers: 0

PHAN TRUNG HIỀN

About
  • ​Từ 2003 - 2015: Công tác tại BV Chợ Rẫy (Phòng Truyền thông và Hỗ trợ lâm sàng)
  • ​2009 - 2013: Tham gia các hoạt động Phẫu thuật Dị tật sọ mặt các bệnh nhi tỉnh Gia Lai
  • ​2000: Viết và xuất bản sách "Hướng dẫn sử dụng Circultmaker Design Suit", NXB TP Hồ Chí Minh
  • ​2000 - 2003: Cộng tác viết bài tạp chí: ComputerFan, Điện tử, Làm bạn với máy tính, PC World VN,...
Top Courses
Loading...