Danh mục
0
0
Phan Thị Vui
Học viên: 2
Khóa học: 23

Kinh nghiệm

  • Giám đốc Công ty dược phẩm Peakmedi.
  • 13 năm kinh nghiệm trong ngành dược.
  • 8 năm kinh nghiệm kinh doanh chuỗi nhà thuốc.

Tất cả khoá học