Interests

VN

avatar

Phan Thị Vui

1
3.7
0
 • Giám đốc Công ty dược phẩm Peakmedi.
 • 13 năm kinh nghiệm trong ngành dược.
 • 8 năm kinh nghiệm kinh doanh chuỗi nhà thuốc.
 • 7 năm kinh nghiệm trình dược viên và quản lý đào tạo trình dược viên.
 • 2 năm làm quản lý tư vấn bảo hiểm nhân thọ AIA, Manulife.
 • Là tổng thư ký BNI hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Tham gia các khóa học quản trị doanh nghiệp tại kinh tế quốc dân, các khóa học bán hàng và kinh doanh khác.
 • Tham gia khóa học NLP, khám phá sức mạnh tiềm ẩn con người của ToniRobbin tại Singapore.
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo làm trainer.
Phan Thị Vui
Courses: 1
Rating: 3.7
Followers: 0

Phan Thị Vui

About
 • Giám đốc Công ty dược phẩm Peakmedi.
 • 13 năm kinh nghiệm trong ngành dược.
 • 8 năm kinh nghiệm kinh doanh chuỗi nhà thuốc.
 • 7 năm kinh nghiệm trình dược viên và quản lý đào tạo trình dược viên.
 • 2 năm làm quản lý tư vấn bảo hiểm nhân thọ AIA, Manulife.
 • Là tổng thư ký BNI hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Tham gia các khóa học quản trị doanh nghiệp tại kinh tế quốc dân, các khóa học bán hàng và kinh doanh khác.
 • Tham gia khóa học NLP, khám phá sức mạnh tiềm ẩn con người của ToniRobbin tại Singapore.
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo làm trainer.
Top Courses
Loading...