Danh mục
0
0
Phan Thế Dũng (Thay Phan Dung)
Học viên: 4
Khóa học: 284

Kinh nghiệm

  • Cựu sinh viên Học viện Ngoại giao.
  • Đạt đến trình độ tiếng Anh bản ngữ thông qua nỗ lực tự học.
  • Tự nghiên cứu và đúc rút từ quá trình bản thân, ấp ủ xây dựng bộ giáo trình trong 15 năm, thử nghiệm giảng dạy online trong 5 năm với hàng trăm lượt người học yêu thích qua account Thay Phan Dung.

Tất cả khoá học