Interests

VN

avatar

Phan Thế Dũng (Thay Phan Dung)

3
0
1
  • Cựu sinh viên Học viện Ngoại giao.
  • Đạt đến trình độ tiếng Anh bản ngữ thông qua nỗ lực tự học.
  • Tự nghiên cứu và đúc rút từ quá trình bản thân, ấp ủ xây dựng bộ giáo trình trong 15 năm, thử nghiệm giảng dạy online trong 5 năm với hàng trăm lượt người học yêu thích qua account Thay Phan Dung.
  • Đã tham gia phiên dịch Seagames, Apec.
Phan Thế Dũng (Thay Phan Dung)
Courses: 3
Rating: 0
Followers: 1

Phan Thế Dũng (Thay Phan Dung)

About
  • Cựu sinh viên Học viện Ngoại giao.
  • Đạt đến trình độ tiếng Anh bản ngữ thông qua nỗ lực tự học.
  • Tự nghiên cứu và đúc rút từ quá trình bản thân, ấp ủ xây dựng bộ giáo trình trong 15 năm, thử nghiệm giảng dạy online trong 5 năm với hàng trăm lượt người học yêu thích qua account Thay Phan Dung.
  • Đã tham gia phiên dịch Seagames, Apec.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...