Danh mục
0
0
Phan Quốc Việt
Học viên: 6
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group.
  • Tác giả - Diễn giả, MC truyền hình.
  • Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Tất cả khoá học