Interests

VN

avatar

Phan Quốc Việt

1
4.3
0
 • Người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group.
 • Tác giả - Diễn giả, MC truyền hình.
 • Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.
 • Tiến sĩ Toán - Lý Đại học tổng hợp Lomonosov - Moscow
 • Đôi trưởng đội bán hàng đầu tiên của FPT
 • Chánh văn phòng tổng công ty dầu khí Việt Nam (nay là tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam)
 • Giám đốc công ty Hà Nội Petro
 • Giải nhất bán hàng của công ty bảo hiểm AIA miền Bắc năm 2001
Phan Quốc Việt
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

Phan Quốc Việt

About
 • Người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group.
 • Tác giả - Diễn giả, MC truyền hình.
 • Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.
 • Tiến sĩ Toán - Lý Đại học tổng hợp Lomonosov - Moscow
 • Đôi trưởng đội bán hàng đầu tiên của FPT
 • Chánh văn phòng tổng công ty dầu khí Việt Nam (nay là tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam)
 • Giám đốc công ty Hà Nội Petro
 • Giải nhất bán hàng của công ty bảo hiểm AIA miền Bắc năm 2001
Top Courses
Loading...