Interests

VN

avatar

Phan Mạnh Hưng

1
0
0
  • Đồng sáng lập - Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Lê Phan phân phối ngành hàng mỹ phẩm dành cho phụ nữ & trẻ em
  • Đồng sáng lập dự án E-Comerce: Sofiabeauty.vn
  • Đưa nhãn hàng đồ dùng NUK đứng thứ 2 về thị phần tại Việt Nam
  • Đưa nhãn hàng mỹ phẩm Bubbchen đứng thứ 3 về thị phần tại Việt Nam
Phan Mạnh Hưng
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Phan Mạnh Hưng

About
  • Đồng sáng lập - Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Lê Phan phân phối ngành hàng mỹ phẩm dành cho phụ nữ & trẻ em
  • Đồng sáng lập dự án E-Comerce: Sofiabeauty.vn
  • Đưa nhãn hàng đồ dùng NUK đứng thứ 2 về thị phần tại Việt Nam
  • Đưa nhãn hàng mỹ phẩm Bubbchen đứng thứ 3 về thị phần tại Việt Nam
Top Courses
Loading...