Danh mục
0
0
Phan Kim Lĩnh
Học viên: 12
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo về phát triển bản thân.
  • Hiện đang là CEO, founder của học viện kỹ năng ORO.
  • CEO, Founder của trung tâm ngoại ngữ ORO English- Tiếng Anh giao tiếp hiện đại.

Tất cả khoá học