Interests

VN

avatar

Phan Kim Lĩnh

1
4.4
0
 • Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo về phát triển bản thân.
 • Hiện đang là CEO, founder của học viện kỹ năng ORO.
 • CEO, Founder của trung tâm ngoại ngữ ORO English- Tiếng Anh giao tiếp hiện đại.
 • Chủ tịch của cộng đồng Teambuilding Sinh Viên TPHCM.
 • Chuyên viên tư vấn trị liệu về sức khỏe và mối quan hệ bằng NLP.
 • Master NLP Practictioner.
 • heoraphy Coaching.
Phan Kim Lĩnh
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 0

Phan Kim Lĩnh

About
 • Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo về phát triển bản thân.
 • Hiện đang là CEO, founder của học viện kỹ năng ORO.
 • CEO, Founder của trung tâm ngoại ngữ ORO English- Tiếng Anh giao tiếp hiện đại.
 • Chủ tịch của cộng đồng Teambuilding Sinh Viên TPHCM.
 • Chuyên viên tư vấn trị liệu về sức khỏe và mối quan hệ bằng NLP.
 • Master NLP Practictioner.
 • heoraphy Coaching.
Top Courses
Loading...