Interests

VN

avatar

Phan Khánh Linh (Lynch Phan)

3
4.2
3
 • Nhà đầu tư cá nhân với gần 10 năm kinh nghiệm trên thị trường.
 • Đồng sáng lập của cộng đồng đầu tư cá nhân Take Profit - chia sẻ những kiến thức cho nhà đầu tư về đầu tư giá trị
 • Quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân.
 • Kinh niệm hơn 3 năm đào tạo cho các nhà đầu tư chứng khoán.
 • Từng là giảng viên khách mời của học viện tài chính và học viện ngân hàng.
 • Từng là guest speaker của các hội thảo về đầu tư chứng khoán với quy mô hơn 100 khách mời.
 • Một số hình ảnh và cảm nhận của các học viên của Take Profit xem thêm tại: https://www.takeprofit.vn/about
Phan Khánh Linh (Lynch Phan)
Courses: 3
Rating: 4.2
Followers: 3

Phan Khánh Linh (Lynch Phan)

About
 • Nhà đầu tư cá nhân với gần 10 năm kinh nghiệm trên thị trường.
 • Đồng sáng lập của cộng đồng đầu tư cá nhân Take Profit - chia sẻ những kiến thức cho nhà đầu tư về đầu tư giá trị
 • Quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân.
 • Kinh niệm hơn 3 năm đào tạo cho các nhà đầu tư chứng khoán.
 • Từng là giảng viên khách mời của học viện tài chính và học viện ngân hàng.
 • Từng là guest speaker của các hội thảo về đầu tư chứng khoán với quy mô hơn 100 khách mời.
 • Một số hình ảnh và cảm nhận của các học viên của Take Profit xem thêm tại: https://www.takeprofit.vn/about
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...