Danh mục
0
0
Phan Khánh Linh (Lynch Phan)
Học viên: 23
Khóa học: 248

Kinh nghiệm

  • Nhà đầu tư cá nhân với gần 10 năm kinh nghiệm trên thị trường.
  • Đồng sáng lập của cộng đồng đầu tư cá nhân Take Profit - chia sẻ những kiến thức cho nhà đầu tư về đầu tư giá trị
  • Quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân.

Tất cả khoá học