Danh mục
0
0
Phan Khánh Dư
Học viên: 6
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Sinh năm 1982
  • Đã nuôi cún từ khi còn rất nhỏ
  • Trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp được 6 năm

Tất cả khoá học