Danh mục
0
0
Phan Hoàng Anh (Anh Robot)
Học viên: 15
Khóa học: 1499

Kinh nghiệm

  • Phan Hoàng Anh, nick name Anh Robot trên youtube.
  • Trưởng dự án Robot cho mọi người.
  • Mong muốn Robotics trở thành một thú chơi của con em người Việt để khi các em lớn lên những máy móc công xưởng tự động và thông minh sẽ được tạo ra để phục vụ con ngư

Tất cả khoá học