Interests

VN

avatar

Phan Hoàng Anh (Anh Robot)

2
4.7
2
 • Phan Hoàng Anh, nick name Anh Robot trên youtube.
 • Trưởng dự án Robot cho mọi người.
 • Mong muốn Robotics trở thành một thú chơi của con em người Việt để khi các em lớn lên những máy móc công xưởng tự động và thông minh sẽ được tạo ra để phục vụ con ngư
 • Trưởng ban tổ chức Robocup 2016 - sân chơi Robot đá bóng cho học sinh THCS và THPT.
 • Tư vấn cho hơn 50 bạn học sinh đạt các giải thưởng trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc.
 • Là giảng viên các khóa học Đội bóng Robot tại TechMaster Hà Nội, Fablab, THCS Giảng Võ, Tiểu học Ngôi Sao.
 • Giảng viên khóa học online Robotics căn bản - Chế tạo Robot bluetooth với trên 1500 học viên và 6000 giờ dạy.
 • Sản xuất hơn 600 videos hướng dẫn chế tạo robot trên kênh Youtube Robot cho mọi người.
 • Chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo robotics tại Việt Nam.
 • Tư vấn công nghệ cho một số đội thi đấu trong Robocon và một số cuộc thi robot cấp trường khác của Cao đẳng Điện lạnh Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Tư vấn và đồng hướng dẫn sinh viên các trường Đại học Bách khoa, đại học FPT thực hiện đồ án tốt nghiệp.
Phan Hoàng Anh (Anh Robot)
Courses: 2
Rating: 4.7
Followers: 2

Phan Hoàng Anh (Anh Robot)

About
 • Phan Hoàng Anh, nick name Anh Robot trên youtube.
 • Trưởng dự án Robot cho mọi người.
 • Mong muốn Robotics trở thành một thú chơi của con em người Việt để khi các em lớn lên những máy móc công xưởng tự động và thông minh sẽ được tạo ra để phục vụ con ngư
 • Trưởng ban tổ chức Robocup 2016 - sân chơi Robot đá bóng cho học sinh THCS và THPT.
 • Tư vấn cho hơn 50 bạn học sinh đạt các giải thưởng trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc.
 • Là giảng viên các khóa học Đội bóng Robot tại TechMaster Hà Nội, Fablab, THCS Giảng Võ, Tiểu học Ngôi Sao.
 • Giảng viên khóa học online Robotics căn bản - Chế tạo Robot bluetooth với trên 1500 học viên và 6000 giờ dạy.
 • Sản xuất hơn 600 videos hướng dẫn chế tạo robot trên kênh Youtube Robot cho mọi người.
 • Chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo robotics tại Việt Nam.
 • Tư vấn công nghệ cho một số đội thi đấu trong Robocon và một số cuộc thi robot cấp trường khác của Cao đẳng Điện lạnh Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Tư vấn và đồng hướng dẫn sinh viên các trường Đại học Bách khoa, đại học FPT thực hiện đồ án tốt nghiệp.
Top Courses
Loading...
Loading...