Interests

VN

avatar

Phan Hoài Phương

2
0
1
 • Giảng viên dạy pha chế Trường Âu Việt, Cao Đẳng Viễn Đông, ĐH Nguyễn Tất Thành, Trung Cấp Việt Giao, Dạy nghề Netspace, Trung Cấp Khôi Việt vvv.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế và biểu diễn.
 • Giải 2: biểu diễn Bartender Hutech mở rộng 2012.
 • Giải 3: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2014.
 • Giải 4: biểu diễn Bar Pro Flair Indonesia 2015.
 • Vô Địch: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2015.
 • Giải 2: Hiệp Hội Bartender Việt Nam 2016.
Phan Hoài Phương
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 1

Phan Hoài Phương

About
 • Giảng viên dạy pha chế Trường Âu Việt, Cao Đẳng Viễn Đông, ĐH Nguyễn Tất Thành, Trung Cấp Việt Giao, Dạy nghề Netspace, Trung Cấp Khôi Việt vvv.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế và biểu diễn.
 • Giải 2: biểu diễn Bartender Hutech mở rộng 2012.
 • Giải 3: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2014.
 • Giải 4: biểu diễn Bar Pro Flair Indonesia 2015.
 • Vô Địch: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2015.
 • Giải 2: Hiệp Hội Bartender Việt Nam 2016.
Top Courses
Loading...
Loading...