Interests

VN

avatar

Phan Bá Thanh

2
0
0
  • Chuyên gia Dinh Dưỡng -Thực dưỡng Phan Bá Thanh.
  • Đã có hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị y tế và hơn 2 năm tư vấn và chăm sóc sức khỏe cá nhân. Hiện tại, Anh đang chia sẽ những kiến thức Dinh dưỡng để giúp cho công đồng có được kiến thức phòng ngừa bệnh tật, thậm chí những kiến thức đó còn giúp đảo ngược tình trạng bệnh tật. Anh đã từng tham gia nhiều khóa học ở Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, Bệnh viện Bạch mai, học và đọc rất nhiều nghiên cứu về Dinh Dưỡng rất nổi tiếng trên thế giới như của Ts. T.colin Campbell, Ts Biswaroop, Bs Esselstyn....
Phan Bá Thanh
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 0

Phan Bá Thanh

About
  • Chuyên gia Dinh Dưỡng -Thực dưỡng Phan Bá Thanh.
  • Đã có hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị y tế và hơn 2 năm tư vấn và chăm sóc sức khỏe cá nhân. Hiện tại, Anh đang chia sẽ những kiến thức Dinh dưỡng để giúp cho công đồng có được kiến thức phòng ngừa bệnh tật, thậm chí những kiến thức đó còn giúp đảo ngược tình trạng bệnh tật. Anh đã từng tham gia nhiều khóa học ở Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, Bệnh viện Bạch mai, học và đọc rất nhiều nghiên cứu về Dinh Dưỡng rất nổi tiếng trên thế giới như của Ts. T.colin Campbell, Ts Biswaroop, Bs Esselstyn....
Top Courses
Loading...
Loading...