Interests

VN

avatar

Phạm Vũ Định

2
3
0
  • Là một designer với 3 năm tuổi nghề làm việc ở các lĩnh vực liên quan đến xử lý hậu kì phim ảnh.
  • Có hơn 5 năm làm việc cùng các phần mềm chỉnh sửa video và chịu trách nhiệm thực hiện xử lý hậu kì cho các diễn đàn, dự án làm video... tất cả đều thông qua các quá trình tự học trước khi được đào tạo bài bản thông qua trường lớp.
Phạm Vũ Định
Courses: 2
Rating: 3
Followers: 0

Phạm Vũ Định

About
  • Là một designer với 3 năm tuổi nghề làm việc ở các lĩnh vực liên quan đến xử lý hậu kì phim ảnh.
  • Có hơn 5 năm làm việc cùng các phần mềm chỉnh sửa video và chịu trách nhiệm thực hiện xử lý hậu kì cho các diễn đàn, dự án làm video... tất cả đều thông qua các quá trình tự học trước khi được đào tạo bài bản thông qua trường lớp.
Top Courses
Loading...
Loading...