Interests

VN

avatar

Phạm Vân Thu Hằng

1
3.7
0
 • Thành viên chính nhóm nhảy Young Buffaloes - nhóm nhảy cổ động chính thức của đội bóng rổ chuyên nghiệp Hanoi Buffaloes.
 • Kinh nghiệm biểu diễn:
 • + Biểu diễn tại một số chương trình lớn như Tiger Remix, Festival Đồ Sơn điểm hẹn 2017, Food Fest 2017, Sing & Dance cover Kpop World Festival 2014 tại Việt Nam, các chương trình biểu diễn của Vincom...
 • + Back up dancer cho các ca sĩ như Nhật Thủy idol, Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy, S-girls,...
 • Kinh nghiệm biên đạo và giảng dạy: Biên đạo, giảng dạy cho các đơn vị như BIDV, VNPT, Co-well Asia, Pullman Hanoi,...
 • Hiện là giảng viên của trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art.
Phạm Vân Thu Hằng
Courses: 1
Rating: 3.7
Followers: 0

Phạm Vân Thu Hằng

About
 • Thành viên chính nhóm nhảy Young Buffaloes - nhóm nhảy cổ động chính thức của đội bóng rổ chuyên nghiệp Hanoi Buffaloes.
 • Kinh nghiệm biểu diễn:
 • + Biểu diễn tại một số chương trình lớn như Tiger Remix, Festival Đồ Sơn điểm hẹn 2017, Food Fest 2017, Sing & Dance cover Kpop World Festival 2014 tại Việt Nam, các chương trình biểu diễn của Vincom...
 • + Back up dancer cho các ca sĩ như Nhật Thủy idol, Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy, S-girls,...
 • Kinh nghiệm biên đạo và giảng dạy: Biên đạo, giảng dạy cho các đơn vị như BIDV, VNPT, Co-well Asia, Pullman Hanoi,...
 • Hiện là giảng viên của trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art.
Top Courses

No Related Course