Danh mục
0
0
Phạm Vân Thu Hằng
Học viên: 9
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Thành viên chính nhóm nhảy Young Buffaloes - nhóm nhảy cổ động chính thức của đội bóng rổ chuyên nghiệp Hanoi Buffaloes.
  • Kinh nghiệm biểu diễn:
  • + Biểu diễn tại một số chương trình lớn như Tiger Remix, Festival Đồ Sơn điểm hẹn 2017, Food Fest 2017, Sing & Dance cover Kpop World Festival 2014 tại Việt Nam, các chương trình biểu diễn của Vincom...

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan