Interests

VN

avatar

Phạm Văn Thịnh

2
0
0
 • Thạc sỹ điện tử viễn Thông, Tác giả - Diễn Giả - Huấn Luyện Viên Coaching & Nhà đào tạo Quốc tế, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Đào Tạo Tư Duy Xuất Chúng tại Việt Nam và Chủ tịch Tập đoàn KTS GROUP các công ty tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore...
 • Gần 20 năm làm giám đốc điều hành doanh nghiệp tại TP.HCM trong lĩnh vực xây dựng Cơ Điện, ông đã xây dựng một doanh nghiệp đi lên từ con số 0 sau 5 năm doanh nghiệp đó trở thành 1 trong top 100 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống Cơ Điện.
 • Với kinh nghiệm gần 20 năm trong việc quản trị và điều hành doanh nghiệp cùng với sự đam mê trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân, ông đã và đang dấn thân vào con đường nhà đào tạo phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp và Ngôn ngữ lập trình tư duy (NLP) nhằm mục đích tạo nên những con người, doanh nghiệp thành công.
 • Hiện ông là một trong số ít người Việt Nam đầu tiên được Quốc tế công nhận là: Tác giả - Diễn giả, Nhà đào tạo và Master Coach cấp độ Quốc tế;
 • + Chuyên gia huấn luyện NLP cấp cao của hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ.
 • + Chuyên gia huấn luyện và Coaching cấp độ Master được công nhận bởi các tổ chức quốc tế:
 • Hiệp hội NLP quốc tế (ANLP)
 • Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP)
 • Hội đồng Thôi Miên Hoa Kỳ (ABS)
 • Hiệp hội Liệu pháp Dòng Thời Gian (TLTA)
 • Hiệp hội Huấn Luyện viên Quốc Tế (ABNLP)
 • Liên đoàn Huấn Luyện Viên Quốc tế (ICF).
Phạm Văn Thịnh
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Văn Thịnh

About
 • Thạc sỹ điện tử viễn Thông, Tác giả - Diễn Giả - Huấn Luyện Viên Coaching & Nhà đào tạo Quốc tế, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Đào Tạo Tư Duy Xuất Chúng tại Việt Nam và Chủ tịch Tập đoàn KTS GROUP các công ty tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore...
 • Gần 20 năm làm giám đốc điều hành doanh nghiệp tại TP.HCM trong lĩnh vực xây dựng Cơ Điện, ông đã xây dựng một doanh nghiệp đi lên từ con số 0 sau 5 năm doanh nghiệp đó trở thành 1 trong top 100 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống Cơ Điện.
 • Với kinh nghiệm gần 20 năm trong việc quản trị và điều hành doanh nghiệp cùng với sự đam mê trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân, ông đã và đang dấn thân vào con đường nhà đào tạo phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp và Ngôn ngữ lập trình tư duy (NLP) nhằm mục đích tạo nên những con người, doanh nghiệp thành công.
 • Hiện ông là một trong số ít người Việt Nam đầu tiên được Quốc tế công nhận là: Tác giả - Diễn giả, Nhà đào tạo và Master Coach cấp độ Quốc tế;
 • + Chuyên gia huấn luyện NLP cấp cao của hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ.
 • + Chuyên gia huấn luyện và Coaching cấp độ Master được công nhận bởi các tổ chức quốc tế:
 • Hiệp hội NLP quốc tế (ANLP)
 • Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (ABNLP)
 • Hội đồng Thôi Miên Hoa Kỳ (ABS)
 • Hiệp hội Liệu pháp Dòng Thời Gian (TLTA)
 • Hiệp hội Huấn Luyện viên Quốc Tế (ABNLP)
 • Liên đoàn Huấn Luyện Viên Quốc tế (ICF).
Top Courses
Loading...
Loading...