Interests

VN

avatar

Phạm Văn Tài

1
4
0
  • à giáo viên giảng dạy lâu năm tại Trung tâm Nhạc cụ Trường Sa bộ môn sáo trúc. -Là chủ nhiệm CLB sáo Trường Sa từ năm 2011 đến nay, đã hướng dẫn giảng dạy thổi sáo miễn phí cho hàng ngàn bạn sinh viên tại Thành phố Hồ chí minh
Phạm Văn Tài
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Phạm Văn Tài

About
  • à giáo viên giảng dạy lâu năm tại Trung tâm Nhạc cụ Trường Sa bộ môn sáo trúc. -Là chủ nhiệm CLB sáo Trường Sa từ năm 2011 đến nay, đã hướng dẫn giảng dạy thổi sáo miễn phí cho hàng ngàn bạn sinh viên tại Thành phố Hồ chí minh
Top Courses
Loading...