Interests

VN

avatar

Phạm Văn Chính

1
4.8
0
 • Ông là chuyên gia tư vấn cao cấp dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý về nhân sự.
 • Ông đã có 19 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự cho các công ty như: Samsung Electronics, Carings, Philips, United International Pharma.
 • Bên cạnh đó, ông cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy quản trị nhân sự và các kỹ năng mềm cho các công ty trong và ngoài nước như:
 • + Bộ Tư pháp, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petrolimex, MobiFone, Viettel...
 • + Samsung, Prudential Việt Nam, H.I.S (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Interfood...
 • Ngoài ra, ông còn là giảng viên cao cấp thuộc trường Doanh nhân PTI - Tổ chức Giáo dục PTI
Phạm Văn Chính
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 0

Phạm Văn Chính

About
 • Ông là chuyên gia tư vấn cao cấp dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý về nhân sự.
 • Ông đã có 19 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự cho các công ty như: Samsung Electronics, Carings, Philips, United International Pharma.
 • Bên cạnh đó, ông cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy quản trị nhân sự và các kỹ năng mềm cho các công ty trong và ngoài nước như:
 • + Bộ Tư pháp, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petrolimex, MobiFone, Viettel...
 • + Samsung, Prudential Việt Nam, H.I.S (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Interfood...
 • Ngoài ra, ông còn là giảng viên cao cấp thuộc trường Doanh nhân PTI - Tổ chức Giáo dục PTI
Top Courses
Loading...