Danh mục
0
0
Phạm Văn Chính
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Ông là chuyên gia tư vấn cao cấp dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý về nhân sự.
  • Ông đã có 19 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự cho các công ty như: Samsung Electronics, Carings, Philips, United International Pharma.
  • Bên cạnh đó, ông cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy quản trị nhân sự và các kỹ năng mềm cho các công ty trong và ngoài nước như:

Tất cả khoá học