Interests

VN

avatar

Phạm Tuấn Anh

1
0
0
  • Phó giám đốc phụ trách marketing công ty Xa Lộ Thông Tin
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai marketing cho các doanh nghiệp
  • Đã phục vụ hơn 2000 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Giảng viên quản trị/marketing của HH Internet Việt Nam, HH Truyền thông số
Phạm Tuấn Anh
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Tuấn Anh

About
  • Phó giám đốc phụ trách marketing công ty Xa Lộ Thông Tin
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai marketing cho các doanh nghiệp
  • Đã phục vụ hơn 2000 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Giảng viên quản trị/marketing của HH Internet Việt Nam, HH Truyền thông số
Top Courses
Loading...