Interests

VN

avatar

Phạm Trung Minh

1
4.6
0
  • Phạm Trung Minh: Giảng viên Công nghệ thông tin, đạt chứng chỉ quốc tế cao cấp nhất về bộ phần mềm Office: MOS MASTER.
  • Hơn 14 năm kinh nghiệm giảng dạy cho nhiều cấp độ học viên khác nhau.
  • Ba năm kinh nghiệm tổ chức, giảng dạy các lớp học, lớp ôn luyện thi chứng chỉ quốc tế MOS.
  • Biên soạn giáo trình Tin học văn phòng được sử dụng chính thức trong trường đại học.
Phạm Trung Minh
Courses: 1
Rating: 4.6
Followers: 0

Phạm Trung Minh

About
  • Phạm Trung Minh: Giảng viên Công nghệ thông tin, đạt chứng chỉ quốc tế cao cấp nhất về bộ phần mềm Office: MOS MASTER.
  • Hơn 14 năm kinh nghiệm giảng dạy cho nhiều cấp độ học viên khác nhau.
  • Ba năm kinh nghiệm tổ chức, giảng dạy các lớp học, lớp ôn luyện thi chứng chỉ quốc tế MOS.
  • Biên soạn giáo trình Tin học văn phòng được sử dụng chính thức trong trường đại học.
Top Courses
Loading...