Danh mục
0
0
Phạm Tống Như Ngọc
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Có kinh nghiệm hơn 5 năm đặt hàng cho các shop thời trang, nhận tìm đồ - tìm hàng cho khách hàng buôn lẻ. Mặt hàng đa số là hàng TQ xuất khẩu chất lượng cao...

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan