Danh mục
0
0
Phạm Thiệp
Học viên: 66
Khóa học: 13

Kinh nghiệm

  • Xuất phát: Nhân viên thiết kế đồ họa và lập trình phát triển các dự án website thương mại điện tử.
  • Hiện tại : Giám đốc Marketing
  • Kinh nghiệm làm việc:

Tất cả khoá học