Interests

VN

avatar

Phạm Thị Vân Anh

0
0
0
 • Từ tháng 9/2014 - bây giờ: Thành lập và là giáo viên trực tiếp giảng dạy tại VAE (Vietnamese American English) Class.
 • Trưởng nhóm từ thiện VAECC Van Anh English Class’ Charity.
 • Quản lý bán hàng về du lịch cho người nước ngoài tại công ty du lịch Cabaret.
 • Từ tháng 6/2013 - tháng 9/2014 là giáo viên chuyên luyện phát âm tiếng anh tại trung tâm anh ngữ STEP UP và REF, và một số trung tâm khác.
 • Dạy về tiếng anh giao tiếp cho nhân viên công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng MEDIA tại tòa nhà Prudential.
 • Tháng 11/2012 - tháng 5/2013 là giáo viên tiếng anh về giao tiếp, tiếng anh thương mại, phát âm tiếng anh mỹ, TOEIC, IELTS, FCE, Let’s go và một số trung tâm tại TP.HCM.
 • Thư ký trợ lý của ban giám hiệu trường đại học Tôn Đức Thắng, quận 7, TP.HCM.
 • Giám sát nhân viên lau dọn tại khu biệt thự ở Hà Lan.
 • Trưởng nhóm bán hàng tại American FLP (Forever Living Products) Corporation.
Phạm Thị Vân Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Thị Vân Anh

About
 • Từ tháng 9/2014 - bây giờ: Thành lập và là giáo viên trực tiếp giảng dạy tại VAE (Vietnamese American English) Class.
 • Trưởng nhóm từ thiện VAECC Van Anh English Class’ Charity.
 • Quản lý bán hàng về du lịch cho người nước ngoài tại công ty du lịch Cabaret.
 • Từ tháng 6/2013 - tháng 9/2014 là giáo viên chuyên luyện phát âm tiếng anh tại trung tâm anh ngữ STEP UP và REF, và một số trung tâm khác.
 • Dạy về tiếng anh giao tiếp cho nhân viên công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng MEDIA tại tòa nhà Prudential.
 • Tháng 11/2012 - tháng 5/2013 là giáo viên tiếng anh về giao tiếp, tiếng anh thương mại, phát âm tiếng anh mỹ, TOEIC, IELTS, FCE, Let’s go và một số trung tâm tại TP.HCM.
 • Thư ký trợ lý của ban giám hiệu trường đại học Tôn Đức Thắng, quận 7, TP.HCM.
 • Giám sát nhân viên lau dọn tại khu biệt thự ở Hà Lan.
 • Trưởng nhóm bán hàng tại American FLP (Forever Living Products) Corporation.
Top Courses

No Related Course