Danh mục
0
0
Phạm Thị Vân Anh
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Từ tháng 9/2014 - bây giờ: Thành lập và là giáo viên trực tiếp giảng dạy tại VAE (Vietnamese American English) Class.
  • Trưởng nhóm từ thiện VAECC Van Anh English Class’ Charity.
  • Quản lý bán hàng về du lịch cho người nước ngoài tại công ty du lịch Cabaret.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan