Interests

VN

avatar

Phạm Thị Sâm

0
0
0
  • Co-founder - TNI Busness School
  • Account Manager - T Agency
  • 4 năm kinh nghiệm trong bán hàng & chăm sóc khách hàng
  • Giảng viên - Marsal Academy
Phạm Thị Sâm
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Thị Sâm

About
  • Co-founder - TNI Busness School
  • Account Manager - T Agency
  • 4 năm kinh nghiệm trong bán hàng & chăm sóc khách hàng
  • Giảng viên - Marsal Academy
Top Courses

No Related Course