Interests

VN

avatar

Phạm Thị Khải Hoàn

1
3
0
  • Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng – Đại học Curtin, Úc
  • Hiện là giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Tốt nghiệp loại xuất sắc và là thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Có 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và Biên-Phiên dịch tiếng Anh thuộc khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Có 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao TPHCM (CEFALT).
Phạm Thị Khải Hoàn
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 0

Phạm Thị Khải Hoàn

About
  • Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng – Đại học Curtin, Úc
  • Hiện là giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Tốt nghiệp loại xuất sắc và là thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Có 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và Biên-Phiên dịch tiếng Anh thuộc khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Có 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao TPHCM (CEFALT).
Top Courses
Loading...