Interests

VN

avatar

Phạm Thành Công

0
0
0
  • Gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Fitness
  • Huấn luyện nhiều học viên cải thiện vóc dáng và sức khỏe
  • Đồng sáng lập và điều hành Gym Boxing - Mma VFC, Gym võ thuật đầu tiên tại Nghệ An
  • Tham gia huấn luyện đội võ sĩ thi đấu chuyên nghiệp của VFC
Phạm Thành Công
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Thành Công

About
  • Gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Fitness
  • Huấn luyện nhiều học viên cải thiện vóc dáng và sức khỏe
  • Đồng sáng lập và điều hành Gym Boxing - Mma VFC, Gym võ thuật đầu tiên tại Nghệ An
  • Tham gia huấn luyện đội võ sĩ thi đấu chuyên nghiệp của VFC
Top Courses

No Related Course