Danh mục
0
0
Phạm Sơn
Học viên: 4
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Chuyên gia tư vấn, thiết kế nhận diện hình ảnh & định vị hệ thống biển bảng Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bảng (Quảng Bình)
  • Chuyên gia tư vấn thiết kế nhận diện hình ảnh Vườn Quốc Gia Vũ Quang (Hà Tĩnh)
  • Trưởng bộ phận thiết kế, sản xuất & truyền thông GoldenDolphin Co.,Ltd

Tất cả khoá học