Interests

VN

avatar

Phạm Sơn

2
3.3
0
 • Chuyên gia tư vấn, thiết kế nhận diện hình ảnh & định vị hệ thống biển bảng Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bảng (Quảng Bình)
 • Chuyên gia tư vấn thiết kế nhận diện hình ảnh Vườn Quốc Gia Vũ Quang (Hà Tĩnh)
 • Trưởng bộ phận thiết kế, sản xuất & truyền thông GoldenDolphin Co.,Ltd
 • Tổng thư ký Hội Nghệ thuật Nhân đạo thành phố Hà Nội.
 • Giải nhất ảnh báo chí, chùm ảnh phóng sự:"Chào mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" Vietnamnet 10/2010.
 • Triển lãm Mỹ thuật – ÐH MTCN Hà Nội – 2010.
Phạm Sơn
Courses: 2
Rating: 3.3
Followers: 0

Phạm Sơn

About
 • Chuyên gia tư vấn, thiết kế nhận diện hình ảnh & định vị hệ thống biển bảng Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bảng (Quảng Bình)
 • Chuyên gia tư vấn thiết kế nhận diện hình ảnh Vườn Quốc Gia Vũ Quang (Hà Tĩnh)
 • Trưởng bộ phận thiết kế, sản xuất & truyền thông GoldenDolphin Co.,Ltd
 • Tổng thư ký Hội Nghệ thuật Nhân đạo thành phố Hà Nội.
 • Giải nhất ảnh báo chí, chùm ảnh phóng sự:"Chào mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" Vietnamnet 10/2010.
 • Triển lãm Mỹ thuật – ÐH MTCN Hà Nội – 2010.
Top Courses
Loading...
Loading...