Danh mục
0
0
Phạm Quốc Khánh
Học viên: 5
Khóa học: 7

Kinh nghiệm

  • Học Vấn : Luật gia, chuyên gia Kinh tế
  • Lĩnh Vực nghiên cứu chuyên sâu ứng dụng thực tế và giảng dạy : Chuyên gia phong thủy với trên 20 năm nghiên cứu và giảng dạy
  • Nghề nghiệp hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty D.A.S.T Travel

Tất cả khoá học