Interests

VN

avatar

Phạm Phương Mai

5
2.5
0
 • Chuyên gia trị liệu tâm lý dòng thời gian.
 • Chuyên gia thôi miên trị liệu.
 • Tác giả cuốn sách bán chạy về tư duy – tâm lý “Bí mật của hạnh phúc”
 • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Marketing và Quản lý doanh nghiệp.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo cho các cá nhân và doanh nghiệp.
 • Hàng trăm giờ trực tiếp trị liệu tâm lý thành công về nhiều vấn đề, cho nhiều lứa tuổi và ngành nghề khác nhau.
 • Ứng dụng kiến thức của tâm lý học, thiền định và NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy)
 • Chứng chỉ Quốc tế NLP “Train the Trainer – Đào tạo cho nhà đào tạo” từ ABNLP - Hiệp hội NLP Hoa Kì.
 • Chứng chỉ Quốc tế Trị liệu tâm lý theo dòng thời gian của TLTA – Hiệp hội trị liệu dòng thời gian Hoa Kì.
 • Chứng chỉ Quốc tế Thôi miên trị liệu của TABH – Hiệp hội Thôi miên trị liệu Hoa Kì.
Phạm Phương Mai
Courses: 5
Rating: 2.5
Followers: 0

Phạm Phương Mai

About
 • Chuyên gia trị liệu tâm lý dòng thời gian.
 • Chuyên gia thôi miên trị liệu.
 • Tác giả cuốn sách bán chạy về tư duy – tâm lý “Bí mật của hạnh phúc”
 • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Marketing và Quản lý doanh nghiệp.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo cho các cá nhân và doanh nghiệp.
 • Hàng trăm giờ trực tiếp trị liệu tâm lý thành công về nhiều vấn đề, cho nhiều lứa tuổi và ngành nghề khác nhau.
 • Ứng dụng kiến thức của tâm lý học, thiền định và NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy)
 • Chứng chỉ Quốc tế NLP “Train the Trainer – Đào tạo cho nhà đào tạo” từ ABNLP - Hiệp hội NLP Hoa Kì.
 • Chứng chỉ Quốc tế Trị liệu tâm lý theo dòng thời gian của TLTA – Hiệp hội trị liệu dòng thời gian Hoa Kì.
 • Chứng chỉ Quốc tế Thôi miên trị liệu của TABH – Hiệp hội Thôi miên trị liệu Hoa Kì.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...