Interests

VN

avatar

Phạm Như Tùng

1
0
0
  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường, phòng R&D của trường kinh doanh TNI Business School.
Phạm Như Tùng
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Như Tùng

About
  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường, phòng R&D của trường kinh doanh TNI Business School.
Top Courses
Loading...