Danh mục
0
0
Phạm Như Tùng
Học viên: 0
Khóa học: 23

Kinh nghiệm

  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường, phòng R&D của trường kinh doanh TNI Business School.

Tất cả khoá học