Interests

VN

avatar

Phạm Nhật Thanh

1
4.5
1
 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing và phát triển sản phẩm.
 • Từng làm Chuyên gia Online Marketing và R&D tại TOPICA Edtech Group - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á.
 • Kinh nghiệm triển khai dự án Phát triển Trí tuệ nhân tạo tại Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC INTECOM).
 • Giảng viên đào tạo của chương trình Facebook Blueprint do Facebook APAC tổ chức.
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn Online Marketing cho các SMEs.
 • Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ Facebook Blueprint Certification.
 • Chứng chỉ Google AdWords (Cơ bản & Nâng cao).
Phạm Nhật Thanh
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 1

Phạm Nhật Thanh

About
 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing và phát triển sản phẩm.
 • Từng làm Chuyên gia Online Marketing và R&D tại TOPICA Edtech Group - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á.
 • Kinh nghiệm triển khai dự án Phát triển Trí tuệ nhân tạo tại Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC INTECOM).
 • Giảng viên đào tạo của chương trình Facebook Blueprint do Facebook APAC tổ chức.
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn Online Marketing cho các SMEs.
 • Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ Facebook Blueprint Certification.
 • Chứng chỉ Google AdWords (Cơ bản & Nâng cao).
Top Courses
Loading...