Danh mục
0
0
Phạm Nguyễn Thái Hoàng
Học viên: 18
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Chủ blog Thaihoanghd.com.
  • Công việc chính của tôi là FBA Dropshipping, bán hàng Online và tư vấn chiến lược đầu tư cho các cá nhân, doanh nghiệp, giúp họ đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường quốc tế.
  • Đã có 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực này.

Tất cả khoá học