Interests

VN

avatar

Phạm Nguyễn Thái Hoàng

1
3.9
3
  • Chủ blog Thaihoanghd.com.
  • Công việc chính của tôi là FBA Dropshipping, bán hàng Online và tư vấn chiến lược đầu tư cho các cá nhân, doanh nghiệp, giúp họ đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường quốc tế.
  • Đã có 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực này.
  • Với tôi công việc này là cả một cơ hội làm giàu với tiềm năng vô tận. Một business thực sự cho chúng ta khai thác. Hãy gọi cho tôi luôn và ngay nếu bạn đang gặp vấn đề với Fulfillment, Dropshipping hay bán hàng Online trên các thị trường Mỹ, Canada, Châu Âu.
Phạm Nguyễn Thái Hoàng
Courses: 1
Rating: 3.9
Followers: 3

Phạm Nguyễn Thái Hoàng

About
  • Chủ blog Thaihoanghd.com.
  • Công việc chính của tôi là FBA Dropshipping, bán hàng Online và tư vấn chiến lược đầu tư cho các cá nhân, doanh nghiệp, giúp họ đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường quốc tế.
  • Đã có 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực này.
  • Với tôi công việc này là cả một cơ hội làm giàu với tiềm năng vô tận. Một business thực sự cho chúng ta khai thác. Hãy gọi cho tôi luôn và ngay nếu bạn đang gặp vấn đề với Fulfillment, Dropshipping hay bán hàng Online trên các thị trường Mỹ, Canada, Châu Âu.
Top Courses
Loading...