Danh mục
0
0
Phạm Nguyên Khôi
Học viên: 9
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Có kinh nghiệm 5 năm làm UX.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành computer science.
  • Là một start up nhiều năm, thành viên của Interaction Design Foundation.

Tất cả khoá học