Danh mục
0
0
Phạm Ngọc Phương
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giáo viên tiếng Anh trung tâm ngoại ngữ đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.
  • Tham gia các hội thảo về giảng dạy tiếng Anh và có hơn 4 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan