Danh mục
0
0
Phạm Ngọc Điệp
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Sáu năm kinh nghiệm lập trình phát triển phần mềm,
  • Trong đó với 2 năm phát triển phần mềm trên nền tảng công nghệ ADO .NET.
  • Lập trình viên Android với 4 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng cho mobile, tablet, tivibox... chuyên làm outsource cho thị trường Nhật bản và Myanma.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan