Interests

VN

avatar

Phạm Ngọc Điệp

0
0
0
  • Sáu năm kinh nghiệm lập trình phát triển phần mềm,
  • Trong đó với 2 năm phát triển phần mềm trên nền tảng công nghệ ADO .NET.
  • Lập trình viên Android với 4 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng cho mobile, tablet, tivibox... chuyên làm outsource cho thị trường Nhật bản và Myanma.
  • Đặc biệt, đã từng phát triển ứng dụng OTT chat cho văn phòng chính phủ Malaysia mang tên Sembang.
Phạm Ngọc Điệp
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Ngọc Điệp

About
  • Sáu năm kinh nghiệm lập trình phát triển phần mềm,
  • Trong đó với 2 năm phát triển phần mềm trên nền tảng công nghệ ADO .NET.
  • Lập trình viên Android với 4 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng cho mobile, tablet, tivibox... chuyên làm outsource cho thị trường Nhật bản và Myanma.
  • Đặc biệt, đã từng phát triển ứng dụng OTT chat cho văn phòng chính phủ Malaysia mang tên Sembang.
Top Courses

No Related Course