Interests

VN

avatar

Phạm Minh Hoàng và Trần Quang Huân

1
4
0
 • * Phạm Minh Hoàng
 • Giám đốc công ty TNHH Tư vấn và thương mai BCODE, hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng các công cụ phát triển não bộ
 • Có 3 năm kinh nghiệm ứng dụng Sinh trắc vân tay vào việc hỗ trợ phát triển cá nhân và tổ chức
 • Được viện tính toán ICOME xác nhận là chuyên viên tư vấn về ứng dụng sinh trắc vân tay và giải mã não bộ
 • * Trần Quang Huân
 • Huấn luyện viên Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay
 • Thạc sỹ chuyên ngành về quản lý và hệ thống thông tin thuộc Trường đại học University of Wisconsin - La Crosse
 • Nguyên quản lý kinh doanh và phát triển (báo Thanh Niên điện tử)
 • Có 5 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo về sinh trắc học vân tay
 • Tiếp xúc và làm việc với gần 2000 khách hàng về các chủ đề liên quan đến phát triển não bộ và ứng dụng sinh trắc học vân tay vào đời sống
 • Từng là giám đốc tư vấn lĩnh vực sinh trắc học vân tay của TransformedU và một số công ty khác
 • ĐỂ TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ THẮC MẮC, HỌC VIÊN CÓ THỂ BÌNH LUẬN TRÊN VIDEO BÀI GIẢNG HOẶC TẠI ĐÂY:
 • * https://www.facebook.com/groups/1615313942096754/
Phạm Minh Hoàng và Trần Quang Huân
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Phạm Minh Hoàng và Trần Quang Huân

About
 • * Phạm Minh Hoàng
 • Giám đốc công ty TNHH Tư vấn và thương mai BCODE, hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng các công cụ phát triển não bộ
 • Có 3 năm kinh nghiệm ứng dụng Sinh trắc vân tay vào việc hỗ trợ phát triển cá nhân và tổ chức
 • Được viện tính toán ICOME xác nhận là chuyên viên tư vấn về ứng dụng sinh trắc vân tay và giải mã não bộ
 • * Trần Quang Huân
 • Huấn luyện viên Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay
 • Thạc sỹ chuyên ngành về quản lý và hệ thống thông tin thuộc Trường đại học University of Wisconsin - La Crosse
 • Nguyên quản lý kinh doanh và phát triển (báo Thanh Niên điện tử)
 • Có 5 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo về sinh trắc học vân tay
 • Tiếp xúc và làm việc với gần 2000 khách hàng về các chủ đề liên quan đến phát triển não bộ và ứng dụng sinh trắc học vân tay vào đời sống
 • Từng là giám đốc tư vấn lĩnh vực sinh trắc học vân tay của TransformedU và một số công ty khác
 • ĐỂ TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ THẮC MẮC, HỌC VIÊN CÓ THỂ BÌNH LUẬN TRÊN VIDEO BÀI GIẢNG HOẶC TẠI ĐÂY:
 • * https://www.facebook.com/groups/1615313942096754/
Top Courses
Loading...