Danh mục
0
0
Phạm Minh Hoàng và Trần Quang Huân
Học viên: 2
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • * Phạm Minh Hoàng
  • Giám đốc công ty TNHH Tư vấn và thương mai BCODE, hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng các công cụ phát triển não bộ
  • Có 3 năm kinh nghiệm ứng dụng Sinh trắc vân tay vào việc hỗ trợ phát triển cá nhân và tổ chức

Tất cả khoá học